Zgłaszanie stanu licznika

PRZESYŁANIE ODCZYTÓW WODOMIERZY

Z tej strony można wysłać odczyty wskazań użytkowanych przez Państwa wodomierzy. Wymagane na formularzu pole "SYMBOL" odbiorcy znajduje się na fakturze za wodę, pod adresem odbiorcy. Należy podawać odczyt (tj. wskazywany stan bieżący), a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Prosimy podawać odczyt w pełnych m3 (bez wartości ułamkowych). Odczyty powinny być podawane w miesięcznych odstępach czasu.

W przypadku zapytań prosimy o kontakt z zakładem.

Przejdź do góry strony