RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągowe „Łeba – Wicko” sp. z o.o. z siedzibą w Nowęcinie przy ul. Łebskiej 49, z którym można się skontaktować: 

  • Pisemnie kierując korespondencję pod adres: ul. Łebska 49 Nowęcin, 84-360 Łeba
  • Telefonicznie pod nr. tel: (59) 866 18 01
  • E-mailowo pod adresem: biuro@pwlebawicko.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • a. wykonania umowy o zaopatrzenie w wodę oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  • b. jeżeli zajdzie potrzeba do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: marketingu własnych produktów, dochodzenia roszczeń, zapobiegania oszustwom, zbierane w ramach korzystania ze strony www. - zapisywania informacji w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie www.

3) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcą uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o zaopatrzenie w wodę oraz w okresie niezbędnym do wykonania ustawowych praw i obowiązków administratora danych;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu 
6) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę.
8) Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.

Polityka prywatności

Cookies

Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Pani/Pana komputerze - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Pani/Pana urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Pliki cookies mogą być przez Panią/Pana usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Informacja o politykach prywatności dostawców zewnętrznych

  1. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

  2. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia 

Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Pani/Pana podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Pani/Pana tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane.

W każdym czasie mogą Pani/Pan także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkich zgłoszeń mogą Pani/Pana dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Przejdź do góry strony